จะสอบแล้ววว

จะสอบแล้วววว
 
Fight Fight Fight
 
ตารางสอบมิดเทอม 1/2551
Tue 29 Jul 15.30 – 18.30 Discrete Mathematics
Fri 1 Aug   12.00 – 15.00 Elementary to Statistics
               15.30 – 18.30 Principle of Economics
Sat 2 Aug  12.00 – 15.00 Fundamental Concepts of Mathematics
Wed 6 Aug 15.00 – 18.00 Vector Analysis
 
ตัดทุกเรื่องวุ่นวายออก เหลือแต่เรื่องสอบอย่างเดียวละตอนนี้